Erzbischof Matthias Johannes

Aartsbisschop
Matthias Johannes
E-Mail

De Heilige Michaël Gemeenschap werd gesticht in 2018 en is sindsdien gegroeid tot een kleine maar actieve geloofsgemeenschap.

De wekelijke liturgieën worden gehouden in de Kapel van de Heilige Aartsengel Michaël te Winterswijk en er wordt regelmatig gevierd in Huiskamerkerken bij de leden thuis. Onze leden komen uit alle hoeken van Nederland en willen daarom op deze wijze continuïteit bieden. 

Ons fundament – Wij geloven in de Universele Heilige kerk van Christus en houden vast aan de tijdloze traditie van de Kerk. 

Standpunt – De gemeenschap wil staan voor eenheid, onvoorwaardelijke liefde en wil haar leden een vrije manier  bieden van het belijden van hun katholieke spiritualiteit.

 

 

Gezamenlijk gemeenschap zijn betekent voor ons niet alleen samen vieren maar ook elkaars bondgenoten willen zijn.

Iedereen is welkom – Wij sluiten geen mensen uit vanwege geaardheid of welke vorm van identiteit of afkomst dan ook. De Kerk moet een veilig thuis zijn voor allen!

Bestuur – De Nederlandse Kerkprovincie wordt geleid door Aartsbisschop Matthias Johannes. Tot slot – De Aartsbisschop en de gemeenschap nodigen je van harte uit. Wil je op de hoogte blijven van de mistijden, zoek je pastorale hulp of wil je meer informatie neem dan contact met ons op.