Nasza Wspólnota jest misją zleconą nam przez Ducha Świętego wyrażoną przez Siostry i Braci z Niezależnego Kościoła św. Michała w Holandii. Działamy zatem pod jurysdykcją tegoż Kościoła i przynależymy wraz z nim do Katholische Bruderbund (Katolickie Braterstwo), czyli Unii Niezależnych Kościołów Holandii, Niemiec i Kanady. 

Działamy na terenie Polski, jesteśmy świadomi naszych korzeni chrześcijańskich i katolickich, ale z otwartością serc i umysłów skierowaliśmy nasze kroki również poza granice ojczyzny, aby ubogacając się tradycją naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot oddać się dziełu ewangelizacji przepełnionej duchem ekumenizmu. 

Nasza Wspólnota, na wzór Dobrego Pasterza, głosi Dobrą Nowinę wszystkim ludziom dobrej woli. W szczególny sposób oddajemy się dziełu reewangelizacji, czyli głoszenia Ukrzyżowanego iZmartwychwstałego Pana ludziom ochrzczonym, którzy zeszli z drogi przyjaźni z Bogiem. Nikogo nie wykluczamy, nie zajmujemy się polityką i innymi sprawami budzącymi podziały. Dla nasnajważniejszy jest człowiek, któremu mamy głosić Ewangelię. Pragniemy aby jego sumienie ukształtowane Bożym światłem, pozwalało mu dokonywać właściwych wyborów dla dobra niego samego i bliźnich.

Biskup Dawid Waliczek
E-Mail